RAFINERIE

 • jednotky atmosférické a vakuové destilace ropy
 • hydrogenační rafinace lehkých destilátů
 • hydrogenační rafinace plynového oleje
 • katalytický reforming
 • výroba mazacích olejů
 • re-rafinace užitých olejů
 • izomerace
 • výroba asfaltu
 • aminová vypírka
 • separace plynů (zejména LPG) (Sofregas)
 • vodík

 • bionafta
 • výroba kapalné síry (Clausův proces)
 • podpůrné provozy pro výrobu hnojiv

 • Jednotky na úpravu zemního plynu
 • Zásobníky na plyn
 • Kompresorové stanice

 • pivovary a sladovny
 • cukrovary
 • mlýny
 • další potravinářské provozy

 • Dceřiná společnost TECHNOEXPORT STORAGE, a.s. nabízí velkokapacitní tanky na ropné produkty

 • úpravny pitné vody
 • úpravny vody pro průmyslové použití
 • čištění odpadních vod
 • protipovodňová opatření